Izydor von Britzer Garten [*]

Naszym zdaniem czarne Hovawarty są najpiękniejsze, dlatego też poszukiwania naszego wymarzonego pieska zakończyliśmy w Berlinie, w stolicy kraju Hovawarta. Izydor zwany Izi przyjechał do naszego domu w 2010 roku.

Urodził się  23 maja 2010 roku z sześciorgiem rodzeństwa w domowej hodowli Evy Marii Falkenberg i posiada taki oto rodowód:

izydor rod1.jpg

Izydor wyrósł nam na pięknego psa i po obowiązkowym przeglądzie hodowalanym w Berlinie (NZB według RZV) wykazującym, że jest zdrowym, proporcjonalnym psem hodowczyni poleciła nam poddać psa ocenie na wystawie. Tym sposobem dalej się potoczyło…

„ładny, mocny pies o bardzo ładnej głowie, doskonałej górnej linii, bardzo dobre kątowanie, nieco wąski frąt, doskonałej jakości szata, doskonał w ruchu”  ocena na 4 Krajowej Wystawie Psów Rasowych II grupy FCI w Koszalinie 20.07.2013

„ładna głowa i odbiór, ciemne oczy, dobra szyja i górna linia” ocena na XXI Miedzynarodowej Wystawie Psów Rasowych Szczecin 29-30.06.2013

Izydor

Izydor uzyskał na Wystawach Psów Rasowych różne tytuły i otrzymał Certyfikat Championa Polski, jak również Dyplom Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKP za zdany egzamin PT1. Przed uzyskaniem uprawnień Reproduktora poddaliśmy go również badaniom na dysplazję stawów biodrowych i łokciowych (prześwietlenie z wynikiem HD-A i ED-O), badania okulistyczne, badania kardiologiczne (wyniki poprawne), testy psychiczne (zaliczone).

Izydor opuścił nas w 2017 roku.